Informace pro zájemce z České republiky

Mezinárodní hudební soutěž školy Whitgift

Vítejte na stránkách naší mezinárodní hudební soutěže, významné bienální soutěže smyčcových a dechových nástrojů. Tato soutěž dává možnost hudebníkům ve věku 13 až17 let vyhrát mnoho cen, včetně plného stipendia na Whitgiftu ve Velké Británii.
 

Online přihlášky je možné podávat od 1. září 2016.

Vítejte v WIMC 2017

Mezinárodní hudební soutěž školy Whitgift (WIMC) byla s obrovským úspěchem založena v roce 2013. Těší nás, že můžeme vyzvat zájemce k zaslání přihlášek pro rok 2017.

Předchozí vítězové hlavní ceny těží z jedinečného hudebního programu na Whitgiftu včetně výuky od předních světových interpretů a z možnosti hrát s Královským filharmonickým orchestrem. Naše soutěž nabízí řadu zajímavých a hodnotných cen jako například možnosti plně hrazeného vzdělání na Whitgiftu, jedné z nejlepších britských škol. Proto si slibujeme od tohoto ročníku, že přiláká mnoho talentovaných hudebníků.

Porota bude opět složená z předních světových odborníků, včetně světově proslulých hudebníků a profesionálů, kteří budou spolupracovat s ředitelkou oddělení hudby na Whitgiftu, Rosannou Whitfieldovou a ředitelem orchestrální hudby Philipem Wintererem.

Těšíme se na Vaši přihlášku.

Dr. Christopher Barnett
ředitel školy

O nás

Vynikajícím úspěchem ročníků 2013 a 2015 si Mezinárodní hudební soutěž školy Whitgift získala celosvětové renomé. Mnoho talentovaných chlapců získalo v minulých ročnících širokou škálu cen, včetně plně hrazeného internátního vzdělání a možnosti sólových koncertních vystoupení s Královským filharmonickým orchestrem.

Naše soutěž přitahuje nejlepší mladé hudebníky z celého světa díky komisy mezinárodně ceněných rozhodčích a zahajovacímu koncertu v podání světoznámých sólistů jako je Ilian Garnetz a Remus Azotei.
Minulí laureáti Dan-Iulian Druţac a Hristo Dunev později získali stipendia na Guildhall School of Music and Drama a Royal Academy of Music a vystupovali při mnoha příležitostech s Královským filharmonickým orchestrem. Jejich úspěch v soutěži jim poskytl vynikající podmínky pro rozvoj a naplnění jejich hudebních snů.
V roce 2017 rozšiřujeme soutěž také o smyčcové a dechové nástroje, což slibuje, že se bude jednat o vynikající akci. Letošní ročník se bude konat ve dnech 2. - 6. 04. 2017, na Whitgiftu v jižním Londýně.

Přihlášky přijímáme od 1. září 2016. Uzávěrka přihlášek je 31. leden 2017.

Kategorie, formát a ceny

Do soutěže se mohou přihlásit hudebníci z Velké Británie i celého světa. Whitgift je pouze chlapecká škola, a proto je v současné době soutěž otevřena pouze pro chlapce.

Věkové kategorie

A Věk 1ž až15 ( k 1. září 2017)

B) věk 16 až 17 ( k 1.9.2017)

Nástroje

smyčcové nástroje
Housle, violu, cello, kontrabas

zobcové nástroje
Flétna, hoboj, klarinet, fagot

žesťové nástroje
Trumpeta, pozoun, tuba, lesní roh

Formát soutěže
předkolo
Sólové vystoupení předkládejte prostřednictvím YouTube. Vystoupení by mělo být zaznamenáno živě a beze změn.

Semifinále     

Úspěšní uchazeči budou pozvaní na Whitgift, aby před porotou předvedli nasledující:

studii či sonátu- bez doprovodu
sonátu – s doprovodem
virtuózní skladbu – s doprovodem

Semifinalisté by měla předložit dobře vyvážený program, který ukáže širokou škálu hudebních stylů, trvající nejvýše 20 minut.

Finále

Ti, kteří budou vybraní pro toto kolo, budou hrát první  větu koncertu dle vlastního výběru.

Další informace týkající se programu lze nalézt v pravidlech a podmínkách.

Předání cen a Gala koncert vítězů

První Cena

Odměna ve výši 1000 liber

Druhá Cena

Odměna ve výši 750 liber

Třetí Cena

Odměna ve výši 500 liber

Stipendium ředitele školy

Stipendium ředitele školly zahrnuje plnou penzi, možnost zúčastnit se vystoupení koncertu s Královským filharmonickým orchestrem a Komorním orchestrem Whitgiftu.


Další ceny mohou být poskytnuty sponzory soutěže, tyto ceny budou uděleny na základě rozhodnutí poroty.

Rozhodčí v letech 2013 a 2015

Huw Davies Náměstek generálního ředitele Royal Philharmonic Orchestra (RPO)
Jessica Duchenová Autorka, novinářka a kritčka; editorka časopisu Amati
Guy Johnston učitel violoncella na Royal Academy of Music a vítěz BBC mladý hudebník roku
Ivo Stankov Přední bulharský houslista, ředitel londýnského festivalu bulharské kultury
Rosanna Whitfieldová, vedoucí kabinetu hudby na Whitgiftu
Philip Winter vedoucí orchestrální hudby na Whitgiftu

hostující rozhodčí

Remus Azotei (2013) učitel houslí na Royal Academy of Music, umělecký ředitel Enescu Society v Londýně
Ilian Garnetz (2015) ceněný Moldovský houslista

Rozhodčí pro rořník 2017 budou jmenováni později

Jak se přihlásit
Informace budou zveřejněny na webových stránkách
Přihlášky je možno podávat od 1. září 2016 do 31. ledna 2017.

Pravidla a podmínky pro rok 2017

Mezinárodní hudební soutěž školy Whitgift 2017 - Pravidla účasti

1. Žadatelé musí připojit podepsaný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce s oficiálním formulářem žádosti. Tento je k dispozici v sekci "Jak se přihlásit" na těchto webových stránkách.
2. Úspěšní žadatelé jsou oprávněni cestovat do soutěže s rodičem nebo opatrovníkem, který podepsal souhlas.
3. Rodič nebo opatrovník, který podepsal souhlas, bude kontaktní osobou pro soutěžícího.
4. Žadatelé mohou požádat o finanční pomoc na až 300 £ na pokrytí cestovních nákladů až pro dvě osoby. Žádný žadatel nemá automaticky nárok na finanční pomoc.
5. V případě, že soutěž by měla být odložena nebo zrušena, úspěšní žadatelé budou mít hrazeny (po předložení účtenky) cestovní náklady mimo území Spojeného království, a to až do výše 100 £. Žádné další náklady nebudou pokryty a žádná reklamace není možná.
6. Úspěšní žadatelé musí být ve škole Whitgift od 1. dubna 2017 do 6. dubna 2017.
7. Úspěšní žadatelé by neměli dorazit před 1. dubnem 2017 a měli by odletět nejpozději 7. dubna 2017.
8. Organizační výbor WIMC bude poskytovat ubytování a stravu pro úspěšné žadatelé a jejich rodiče nebo zákonní zástupce.
9. Úspěšní žadatelé musí být k dispozici pro reklamu podle požadavků organizačního výboru WIMC.
10. Úspěšní žadatelé se musí zúčastnit odevzdávání ceny vítězů a galakoncertu dne 6. dubna 2017.
11. V případě, že žadatelé nebudou kontaktování do 12. února 2017 znamená, že nebyli vybráni pro semifinále.
12. V předkole budou YouTube videa žadatelů hodnoceny rozhodčími.
13. Semifinále a finále soutěže budou otevřeny pro veřejnost.
14. Veškerá hudba by měla být provedena z paměti.
15. Případné opakování musí být podrobně uvedeny v podobě programu podání.
16. Oficiální doprovod bude poskytován bez poplatku.
17. Žadatelé musejí vyplnit formulář podání programu v sekci "Jak se přihlásit" na těchto webových stránkách a předložit ho do 1. března 2017.

Pokyny pro ty, kteří žádají o stipendium na Whitgift School

1. Žadatelé, kteří žádají o stipendium na Whitgift School by měl informovat organizační výbor WIMC emailem na wimc@whitgift.co.uk  do 1. března 2017.
2. Porota, ve spojení s přijímacím oddělením Whitgift School, se aktivně snaží o udělení stipendia na Whitgift School až do výše 100%.
3. Úspěšní žadatelé, kteří žádají o stipendium na Whitgift School budou mít pohovor s přijímacím oddělením během svého pobytu ve Whitgift. Pohovor bude v doprovodu svých rodičů nebo zákonného zástupce.
4. Stipendium může být staženo kdykoliv v případě, že se student nebude chovat v souladu s pravidly školy.
5. Přijetí stipendia na Whitgift bude možné jenom po doplnění potřebných dokumentů ze strany rodiče nebo opatrovníka. Tato dokumentace bude k dispozici.
6. Všichni úspěšní žadatelé, kteří usilují o stipendium na Whitgift School musí vzít s sebou dne 1. dubna 2017:
• Dobrozdání ze své současné školy.
• kopii svého posledního vysvědčení.
• doklad o školních zkouškách.
7. Žadatelé, kteří v současné době navštěvují jinou školu patřící Whitgift Foundation nemůžou žádat o stipendium na Whitgift School.
8. Stipendijní nabídky jsou konečné a oddělené od cen. Stipendia a ceny nemůžou být doplněna.
9. Je možné, aby stejný žadatel získat některou z cen a následné stipendium až do výše 100%.
10. Od studentů se očekává, že začnou studovat na Whitgift dne 1. září 2017.
11. Organizátoři WIMC mají právo neudělit stipendia v případě, že přijímací oddělení Whitgift School neuzná za vhodné chlapce přijmout.

Pravidla a podmínky

Chápu, že rozhodnutí soutěžní jsou právně konečná a že se porota si vyhrazuje právo přerušit soutěžní výkony nebo odvolat kandidáty.
Chápu, že konkurence může být zaznamenána nebo přenášena. Chápu, že všechny nahrávky jsou majetkem Whitgift School a že úspěšní žadatelé nemají žádná práva k publikaci.
Chápu, že organizátoři si vyhrazují právo na změnu obsazení poroty.
Chápu, že organizátoři mohou odmítnout žadateli právo účastnit se v případě, že žadatel bude kdykoli mezi předkole a finále příliš nemocný.
Chápu, že v případě že se úspěšný uchazeč nebude moci zúčastnit v jakékoliv fázi soutěže z jakéhokoli důvodu, včetně nemoci nebo problémů s licencí, pořadatelé si vyhrazují právo nahradit jej jiným uchazečem.
Chápu, že organizátoři mohou udělit další ceny a nemusí udělit všechny ceny.
Chápu, že v případě soutěže je odložena nebo zrušena, náklady úspěšných žadatelů budou uhrazeny po předložení účtenek, na cestovní náklady mimo území Spojeného království až do maximální výše 100 £. Chápu, že žádné další náklady nebudou hrazeny organizačním výborem WIMC a nelze provádět žádný nárok na škole na náhradu škody.
Chápu, že každý žadatel nemůže zúčastnit kvůli problémům víza by neměli předpokládat úhradu jakýchkoli cestovních nákladů.
Chápu, že každý žadatel, kterému bude odepřen vstup do Spojeného království z jakéhokoliv důvodu nemůže žádat o úhradu cestovních nákladů.
Souhlasím s jakýmkoli natáčení mé účasti v této soutěži. Zejména souhlasím, že připomínky poroty, pozitivní i negativní, mohou být zaznamenány a musí být zahrnuty do výstupu.
Odevzdávám kompletní autorská práva v mém příspěvku a dávám veškeré souhlasy, které mohou být požadovány na základě autorských práv, vzory a patenty z roku 1988 (ve znění pozdějších předpisů), a poskytuji škole Whitgift veškerá nezbytná práva, aby mohla naplno využít svých nahrávek bez omezení v některém a všech médiích po celém světě po dobu trvání těchto práv. Zejména uděluji Whitgift neomezené právo upravovat, kopírovat, měnit, doplňovat, odebírat, přizpůsobovat nebo překládat mé příspěvky, a ve vztahu k takovýmto příspěvkům se vzdávám neodvolatelně všech "morálních práv", které mám nyní nebo v budoucnu; mimo jiné včetně veškerých svých práv podle § 77 až 85 včetně v zákoně o autorském právu, vzorech a patentech z roku 1988 nebo jiné podobné právní předpisy jakékoli jurisdikci. Whitgift může bez dalšího souhlasu, použít mé jméno, podobu, biografii, fotografie mě a nahrávky rozhovorů se mnou při podpoře a propagaci soutěže napříč všemi formáty médií na celém světě.

Souhlasím se na žádost Whitgift zapojit do propagačních akcí v souvislosti s Whitgift Mezinárodní hudební soutěží 2017.

Whitgift nenese odpovědnost vůči mně nebo mému právnímu zástupci za ztrátu nebo poškození nebo poranění mně nebo mého majetku způsobeného nebo utrpěného v souvislosti s konkurencí, pokud nebyla způsobena nedbalostí Whitgift.

Souhlasím s tím, že můj příspěvek nesmí obsahovat nic, co by vedlo k porušení autorského práva nebo co má přivodit Whitgift špatnou pověst, nebo který je hanlivý. Tohle vše za předpokladu, že Whitgift není oprávněn podat žalobu proti mně, pokud jde o jakýkoliv hanlivý materiál který byl zahrnut v mém příspěvku bez nedbalosti nebo zlého úmyslu z mé strany. Soudy v Anglii a Walesu musí mít výhradní pravomoc ve vztahu k tomuto prohlášení, které musí být vykládán v souladu se zákony Anglie a Walesu.

Další informace

Hudba na Whitgift
Whitgift School má vzkvétající hudební oddělení, s řadou vynikajících míst k prezentaci, příležitostmi na světové úrovni a spolupráci s Královským filharmonickým orchestrem.

Ubytování ve Whitgift
Internát ve Whitgift má teď 108 chlapců, kteří mají možnost naplno využívat vynikající školní hřiště a zařízení.
Královský filharmonický orchestr
Se sídlem v Cadogan Hall je RPO je jedním z předních světových orchestrů, která byla založena sirem Thomas Beecham a v současné době hraje pod vedením Charlese Dutoita.

Kontaktujte nás
Pro jakékoliv další informace o soutěži, nebo pro obecné dotazy o hudbu na Whitgift, prosím:
Napište nám na WIMC@whitgift.co.uk

International Music Competition

Music Department
Whitgift School
Haling Park
South Croydon
CR2 6YT
United Kingdom