Information for Candidates from the Czech Republic

Vítejte

Po neuvěřitelném úspěchu první mezinárodní hudební soutěže školy Whitgift v roce 2013 je nám potešením otevřít přihlašovaní na rok 2015 a věříme, že některé přihlášky budou opravdu vyjímečné.
Vítězové hlavní ceny z minulého roku si momentálně užívají unikátní hudební program na škole Whitgift, který zahrnuje vedení od smyčcových mistrů světového formátu a možnost vystoupení s Královským Filharmonickým Orchestrem.  Díky množství vzrušujících a vzácných cen, které zahrnují možnost vzdělaní na škole Whitgift, jedné z vynikajících škol v Anglii, naše soutěž v roce 2015 slibuje, že přitáhne hodně talentovaných hráčů na smyčcové nástroje.
Je nám potěšením představit  velmi zajímavou porotu, která zahrnuje prvotřídí hudobníky a profesionály, kteří spolupracují s ředitelkou rozvoje hudby, Rossanou Whitfield a ředitelem orchestrální hudby, Phillipem Winter.  Významnými členy poroty jsou čelisté a bývalý vítěz ceny Mladý Hudebník Roku BBC, Guy Johnston; spisovatelka a novinářka Independent Jessica Duchen a ředitel rozvoje Královského Filharmonického Orchestru, Huw Davís.
Tešíme se na Vaše přihlášky a přejeme Vám hodně štěstí v soutěži.

Dr Christopher Barnett
ředitel školy

Hudba ve škole Whitgift

Hudba ve škole Whitgift nabízí jedinečné a obohacující prostředí, v kterém se všichni hudebníci mohou rozvíjet a prosperovat. Naše škola se těší spolupráci s profesionálními učiteli a hudebníky, zejména z Královského Filharmonického Orchestru, s kterými jsme v blízkém vztahu, který umožňuje studentům Whitgiftu učit se a vystupovat s nejlepšími profesionály na koncertech v průběhu školního roku.
S působivým počtem hudebních iniciativ a mimoškolních aktivit, které momentálně nabízíme a dalšími vzrušujícími projekty, které nás ještě čekají, není překvapením, že máme neslýchané zastoupení v Národním Orchestru Mladých Spojeného Království a pravidelné úspěchy při prihláškach na čyři nejlepší hudební fakulty v Londýně. Hudebníci z Whitgiftu běžně vyhrávají stipendia na Oxfordu , Cambridge a hudebních konzervatoří, po kterých se stávají profesionálními hudebníky a skladateli.

Soutěž je otevřená pro mladé hráče na smyčcové nástroje ze Spojeného Království a celého světa. Whitgift je chlapecká škola, a proto je tato soutěž prozatím otevřená jen pro chlapce, kvůli druhu nabídek vzdělání a výchovy, které jsou součástí cen.

Věkové kategorie

A Věk 12 nebo 13 od 1. září 2015 
B Věk 14 nebo  15 od 1. září 2015 
C Věk 16 nebo 17 od 1. září 2015

Kategorie nástrojů

Housle, Viola, Violončelo, Kontrabas

Datum Soutěže

28. červen – 1. červenec 2015

Po finalistech je požadováno zůstat v Anglii mezi

27. červnem – 2. červencem 2015* 

*Úspěšní soutěžící by neměli přicestovat před 10:00 27. června a odcestovat později než 17:00 2. července 2015.

Gala koncert vítězů

1. červenec 2015

Úvodní kolo
Nedávné sólové vystoupení musí být odevzdané prostředníctvím YouTube. Vystoupení musí být nahrané naživo a nesmí být upravované.

Kola Soutěže

První kolo

Úspěšní uchazeči budou pozvaní do Whitgiftu mezi 27. červnem a 2. červencem 2015, aby před porotou předvedli nasledující:

 • studii
 • sonátu
 • virtuózní skladbu

Finále

Tí, kteří budou vybraní na toto kolo, budou hrát první  větu koncertu podle jejich výběru.

Odevzdávání cen a Gala koncert vítězů

Vítězové hlavní ceny z každé věkové kategorie budou vystupovat na tomto koncertě.

Důležité Data

Přihlášky budou přijímané od
1. září 2014

Konec přijímání přihlášek
1. května 2015

Úspěšní soutěžící se výsledek dozví do 
10. května 2015

Ceny

Ceny pro každou věkovou kategorii

Hlavní Cena

Stipendium na studium ve Whitgiftě s pokrytými náklady na ubytovaní a hru na hudební nástroj.
Součástí ceny je také koncertní vystoupení s Královským Filhramonickým Orchestrem a Komorním Orchestrem školy Whitgift a odměna ve výšce 1000 liber.

První Cena

Odměna ve výšce 1000 liber

Druhá Cena

Odměna ve výšce 750 liber

Třetí Cena

Odměna ve výšce 500 liber

Všechny ceny budou udělovány podle rozhodnutí poroty.

Přihláška

Jak Se Přihlásit

Přidejte nějaké nedávné vystoupení (naživo a bez úprav) na YouTube se svým jménem, zemí a WIMC 2015 v titulku a jménem skladby a skladatele v popisku. 
Příklad titulku: Ján Novák, CZ, WIMC 2015
Příklad popisku: Mozart Violin Concerto No. 1

Vyplňte oficiální přihlášku a připravte si tyto dokumenty:

 • kopii svého pasu a pasu Vašeho zákonného zástupce*
 • dvě fotky s formátem jako na pas (svoje jméno napište na zadní  stranu)
 • podepsanou kopii Pravidel Účasti (Participation Rules)
 • Váš program na první a finálové vystoupení

*člověk, se kterým budete cestovat v případě, že budete vybrán

Vyžádejte si doporučující dopis od svého učitele hudby; musí být poslaný přímo Vaším učitelem

Pošlete tyto dokumenty e-mailem na: WIMC@whitgift.co.uk

Nebo poštou:

Whitgift International Music Competition 
Music Department 
Whitgift School 
Haling Park 
South Croydon 
CR2 6YT
United Kingdom

Pravidla pro účastníky

1. Přihlášení potřebují podepsaný souhlas od jejich rodičů nebo zákonného zástupce na oficiální Přihlášce, která je dostupná v této brožuře nebo na www.whitgift.co.uk / WIMC.
2. Účastníci budou cestovat s rodičem nebo zákonným zástupcem, který bude kontaktní osobou.
3. V úvodním kole porota zhodnotí živé a neupravované vystoupení hudebníků podle YouTube videa.
4. Rozhodnutí poroty jsou konečné a definitivní. Porota smí zastavit vystoupení nebo stáhnout účastníka.
5. První a finální kolo soutěže budou otevřeny veřejnosti.
6. Všechny sklatby by měly být přednesené z paměti a bez opakování.
7. Profesionální doprovod skladeb bude dodán zdarma.
8. Účastníci musí poslat detaily vystoupení na první a finální kolo do 15 května 2015.
9. Účastníci si musí uhradit náklady na cestování. Účastníci z České Republiky mohou požádat o finanční pomoc pro dva lidi. Nikdo nemůže tuto finanční výpomoc vyžadovat.
10. Účastníci musí být v Anglii od 27. června do 2. července 2015.
11. Organizátoři zajistí plnou penzi pro účastníky a jednoho rodiče nebo zákonného zástupce.
12. Účastníci musí být v případě potřeby připraveni na publicitu (rozhovory, fotografie atd.)..
13. Soutěž může být nahrávána, nebo vysílána. Všechny nahrávky jsou majetkem Whitgift-u a všichni finalisté s tímto souhlasí a nemají žádná práva na zveřejnění.
14. Organizátoři si rezervují právo výměny porotců.
15. Organizátoři mohou účast v nepovolit případě, že bude finalista nemocný v průběhu výběru, až do dne samotného finále.
16. V případě, že finalista nebude schopen účastnit se kteréhokoli hodnoceného vystoupení z jakéhokoli důvodu včetně nemoci, problémů s licencí nebo čímkoliv jiným, organizátoři si rezervují právo na náhradu jiným finalistem.
17. Organizátoři mohou udělit výjimečné ceny a nemusí udělit všechny ceny. Hlavní cena není garantována v případě, že vhodný kandidát není schválen celou porotou.
18. V případě, že bude soutěž posunuta nebo zrušena, účastníkům budou vráceny peníze (na základě dokladu o zaplacení) za náklady na cestu do Spojeného království až do částky 100 liber. Žádné jiné náklady nebudou pokryty organizátory a žádný nárok na kompenzaci nemůže být kladen na školu.
19. Kterýkoli účastník neschopný příjezdu kvůli problémům s vízy nemůže očekávat kompenzaci cestovních nákladů.
20. Každý účastník, kterému nebude dovoleno vstoupit do Spojeného království z jakéhokoli důvodu nemůže očekávat kompenzaci cestovních nákladů.
21. Účastník, který chodí do soukromé školy ve Spojeném království má nárok pouze na 50% stipendium ve Whitgift-u v případě výhry Hlavní ceny. O přijetí takového účastníka bude rozhodovat ředitel školy.
22. Přihlášení, kteří nebudou kontaktováni do konce května 2015 nebyli vybráni a jejich přihláška nebyla úspěšná.
23. Oragnizátori si vyhrazují právo upravit tato pravidla v průběhu soutěže.
24. Účastníci souhlasí s tím, že jakékoliv neshody mezi nimi a organizátory budou rozhodnuty ředitelem školy, jehož rozhodnutí bude konečné.
25. Všichni účastníci se musí zúčastnit předávání cen a Gala koncertu 1. července 2015.
26. Účastníci by neměli přijít před 10:00 27. června a odejít po 17:00 2. července.

Pravidla Hlavní Ceny

a) Úspěšní účastníci a rodiče nebo zákonní zástupci budou mít rozhovory s učiteli v průběhu jejich pobytu.
b) Vítězové hlavní ceny musí souhlasit se školními pravidly.
c) V případě, že vítěz hlavní ceny nebude schopen chovat se v souladu se školními pravidly, Hlavní cena mu může být kdykoli odňata.
d) Přijetí Hlavní ceny a s ním spojené stipendium na Whitgift-u bude spojeno s vyplněním potřebných dokumentů rodičem nebo zákonným zástupcem. Všechny dokumenty k vyplnění budou k dispozici.
e) Všichni účastníci s nadějí na Hlavní cenu budou požádáni, aby si přinesli potřebné dokumenty 27. června 2015.
f) Pokud výherce Hlavního ceny odmítne stipendium na Whitgift-e, neobdrží náhradní cenu ani finanční odměnu.
g) Vítězové hlavní ceny začnou studium na Whitgift-e 1. září 2015.

Pravidla a Podmínky Whitgift-u

Souhlasím s natáčením svých vystoupení na této soutěži. Zvláště souhlasím s tím, že jakékoli připomínky poroty, ať už pozitivní nebo negativní, budou nahrávány a budou součástí výstupu ze soutěže.
Dávám kompletní autorská práva svého příspěvku a potřebný souhlas, který může být požadován v rámci Copyright, Designs and Patents Act 1988 (ve znění pozdějších předpisů); také dávám Whitgift-u jakékoliv a všechny potřebné práva na to, aby plně využil nahrávky mých vystoupení bez jakéhokoliv omezení na jakékoliv světová média během placení těchto práv. Zvláště dávám Whitgift-u neomezené právo upravovat, kopírovat, měnit, doplňovat, zkracovat, nebo přeložit mé příspěvky, a ve vztahu k těmto příspěvkům se vzdávám neodvolatelně všech "morálních práv", které mám nyní nebo v budoucnu, včetně a bez omezení jakýchkoli práv podle § 77 až 85 včetně Copyright, Designs and Patents Act 1988 nebo jiných podobných právních předpisů jakékoliv jurisdikce. Whitgift může bez dalšího souhlasu používat mé jméno, podobu, biografii, fotografie a nahrávky rozhovorů se mnou pro podporu a propagaci soutěže napříč všemi formáty médií po celém světě.
Souhlasím s tím, že se na žádost Whitgift zúčastním propagačních akcí v souvislosti s Whitgift Mezinárodní hudební soutěží 2015.
Whitgift neručí mně nebo mým právním zástupcem za jakékoli ztráty, škody nebo zranění mé osoby nebo mého majetku způsobené nebo utrpěné v souvislosti s konkurencí, pokud nebyla způsobena nedbalostí Whitgif-u.
Souhlasím s tím, že můj příspěvek nesmí obsahovat nic, co by bylo porušením autorských práv, nebo co by úmyslně sloužilo na poškození Whitgift-u, nebo co je hanlivé, avšak za předpokladu, že Whitgift není oprávněn podat žalobu proti mně v souvislosti s jakýmkoli hanlivým materiálem, který byl zahrnut v mém příspěvku v případě, že se nejednalo o nedbalost nebo úmysl z mé strany. Soudy v Anglii a Walesu musí mít výhradní pravomoc v souvislosti s tímto prohlášením, které musí být vykládán podle zákonů Anglie a Wales-u.
 

Kontrola Přihlášky

(prosím, zkontrolujte si, že máte nasledující před podáním přihlášky)

 • Váš YouTube link s titulkem a popisem
 • kopii pasu od Vás a Vašeho zákonného zástupce 
 • dvě fotky pasového formátu (svoje jméno napište na zadní stranu)
 • podepsanou kopii Pravidel Účasti (Participation Rules)
 • Váš program na první a finálové vystoupení
 • dopis od vašeho učitele hudby (který pošle učitel zvlášť)

V případě jakýchkoli otázek ohledně  soutěže neváhejte kontaktovat Rosannu Whitfíld na emailové adrese WIMC@whigift.co.uk
Whitgift. Vynikající vzdělání.

V případě rozdílu v detailech tohoto překladu a originální verze v angličtině je anglická verze rozhodující.

We use cookies on this site to enhance your user experience

By using this site you are giving us your consent to set cookies. More Information

OK